Детали бана


STEAM_1:0:81956744

Дата: 05.03.2021 - 21:38 perfect moment...
Истекает: 19.03.2021 - 21:38
Ник: perfect moment...
SteamID: STEAM_1:0:81956744
Причина:
05.03.2021 21:05:31	perfect moment...


STEAM_1:0:81956744
IP: 77.122.73.209	perfect moment... is suspected of using auto-trigger cheat: M1-Assist
Срок: 14 д. (разбанен)
Блокировки: perfect moment..., perfect moment..., perfect moment...
Дата: 25.02.2021 - 20:02
Истекает: 04.03.2021 - 20:02
Ник: perfect moment...
SteamID: STEAM_1:0:81956744
Причина:
25.02.2021 19:10:15	perfect moment...


STEAM_1:0:81956744
IP: 77.122.73.209	perfect moment... is suspected of using auto-trigger cheat: M1-Assist (x4)
Срок: 7 д. (разбанен)
Блокировки: perfect moment..., perfect moment..., perfect moment..., perfect moment...

© 2014-2021
STEAM GROUP