Детали бана


STEAM_1:1:217835338

Дата: 04.06.2019 - 20:19 LoliPo
Истекает: Никогда
Ник: LoliPo
SteamID: STEAM_1:1:217835338
Причина:
04.06.2019 11:31:00	LoliPo   STEAM_1:1:217835338 IP: 176.100.120.152	LoliPo is suspected of reusing old movement commands. CmdNum: 25001 PrevCmdNum: 358321479 | [27670:27671:27675]
Срок: Навсегда
Блокировки: LoliPo, LoliPo, LoliPo, LoliPo, LoliPo, LoliPo, LoliPo, LoliPo, pifpaf

© 2014-2020
STEAM GROUP